O Nas

Jesteśmy zespołem składającym się z młodych, energicznych osób. Naszym celem jest odkrywanie i promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, zapewnienie mieszkańcom możliwości racjonalnego spędzania wolnego czasu, dbanie o edukację kulturalną i popularyzowanie najważniejszych wartości narodowych. Cel ten osiągamy poprzez organizację licznych wydarzeń o charakterze kulturalnym, historycznym, rekreacyjno-wypoczynkowym czy sportowym takich jak festyny, kursy, festiwale, przeglądy. Dzięki tym działaniom staramy się również odbudować poczucie wspólnoty wśród mieszkańców, oraz zbudować poczucie więzi z miejscem zamieszkania. Nasze działania w dużej mierze udaje się realizować dzięki wsparciu środków zewnętrznych oraz pomocy finansowej udzielanej przez sponsorów.

Dla Was

W ramach naszych działań: Dbamy o edukację kulturalną środowiska, w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację kół zainteresowań, kursów, przeglądów, konkursów, festiwali; Sprawujemy opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym, twórczością ludową oraz zajmujemy się ich promowaniem; Koordynujemy działalność kulturalną i sportowo-rekreacyjną na terenie gminy Tarnów; Gromadzimy i udostępniamy dobra kultury, informacje i dokumentacje dotyczące zjawisk kulturowych i sportowych na terenie gminy Tarnów; Upowszechniamy dorobek i osiągnięcia instytucji kultury, sportu oraz twórców i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego; Popularyzujemy najcenniejsze wartości kultury narodowej; Inicjujemy i podejmujemy współpracę z gminami w kraju i zagranicą w celu wymiany kulturalnej; Podejmujemy inicjatywy i realizujemy projekty na rzecz promocji idei zjednoczonej Europy w środowiskach wiejskich; Wspieramy działania podejmowane przez Urząd Gminy na rzecz promocji walorów gospodarczych gminy; Wydajemy pismo samorządowe „Nowiny Tarnowskiej Gminy".

Zegary i kuranty w gminie Tarnów

W ubiegłym tygodniu na wieżach kościołów w Zgłobicach i w Woli Rzędzińskiej II zakończyła się instalacja zegarów i elektronicznych kurantów, natomiast sam kurant został zamontowany w remizie OSP w Koszycach Wielkich.

Od kilku dni mieszkańcy Koszyc Wielkich mogą słuchać bicia zegara, zaś mieszkańcy Zgłobic i Woli Rzędzińskiej II także melodii religijnych. Nowoczesny system zegarów i elektronicznych kurantów pokazuje dokładny czas korygowany za pomocą fal radiowych, oraz pozwala na odtwarzanie w wybranym czasie kilkuset dźwięków i melodii. Daje także możliwość nadawania komunikatów słownych i sygnałów alarmowych. W kościołach system został zaprogramowany na piętnaście lat zgodnie z sugestiami proboszczów, natomiast kurant na remizie na razie będzie wybijał godziny, a od 24 grudnia do 6 stycznia będzie także wygrywał kolędy. Zegary i kuranty zostały wyprodukowane i zainstalowane przez firmę „Prais” z Poznania, która od ponad czterdziestu lat zajmuje się zegarmistrzostwem wieżowym.

– Instalacja zegarów i kurantów odbyła się bez poważniejszych problemów, jedynie w Zgłobicach nastręczała pewne trudności ze względu na unikalną konstrukcję wieży kościoła podkreśla dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Adam Ryba. - Zegar został jednak wywindowany dzięki alpinistom, którzy nawet pracowali zawieszeni na linach od rana do godziny piętnastej – dodaje.

Produkcja i montaż zegarów i kurantów został wykonany na zlecenie Gminnej Biblioteki Publicznej dzięki dofinansowaniu ze środków Małych Projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przykładowe kuranty do posłuchania: dzwony, Cicha Noc, Barka, Rota, Kiedy ranne wstają zorze.

Projekty unijne

Wiele działań podejmowanych przez Centrum Animacji Kulturalnej możliwych jest dzięki efektywnemu pozyskiwaniu środków unijnych. Poniżej prezentujemy niektóre z projektów, które udało się zrealizować dzięku wsparciu unijnemu.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

„Letnie kino plenerowe w miejscowościach Gminy Tarnów” – W przeciągu całego sezonu letniego 2012 miał miejsce cykl „ Letnie Kino Plenerowe”, w trakcie którego widzowie na dużym ekranie, rozstawionym pod gołym niebem, mogli oglądać seanse filmowe.

„Organizacja imprezy kulturalnej opartej o lokalne walory- „Lokalni reprezentanci – oczami rzeźbiarzy – plener rzeźbiarski” - W dniach 4-14 czerwca 2012, Centrum Animacji Kulturalnej zorganizowało w Łękawce II Plener Rzeźbiarski. Przebiegał on pod hasłem: „Lokalni reprezentanci – oczami rzeźbiarzy”. Sześciu artystów przybyłych z całej Polski zamieniało drewno lipowe w osiem rzeźb.

"Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w tzw. starej mleczarni w Porębie Radlnej” Dzięki uzyskanym środkom, uda się zmodernizować świetlicę wiejską działającą w tzw. starej mleczarni w Porębie Radlnej. Dofinansowanie pozwoli na remont świetlicy oraz wyposażenie jej w sprzęt sportowo – rekreacyjnego, który umożliwi mieszkańcom Poręby Radlnej aktywnie i zdrowo spędzać czas wolny. Celem projektu jest upowszechnianie aktywnego trybu życia, poprawa dbałości o zdrowie mieszkańców.

„Organizacja warsztatów z kulturą i sportem” - w ramach projektu mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w darmowych zajęciach m.in. aerobicu.

„Organizacja warsztatów z kulturą i sztuką w obiektywie młodych artystów” - dzięki temu projektowi, udało się zachęcić gimnazjalistów z terenu gminy do zrealizowania swoich własnych projektów dziennikarskich i filmowych. Efekty ich pracy można oglądać na stronie internetowej www.tarnowska.tv.

Telefon/Faks: 14 688-01-37

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Urzędzie Gminy Tarnów przy ulicy Krakowskiej 19 w Tarnowie (I piętro, pokój nr 100).

×

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów


ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów

Telefon/Faks: 14 688-01-37

E-mail: centrumkultury@gmina.tarnow.pl

NIP: 993-01-45-298   REGON: 851737196
×