Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnów - 2016 r.

 

 

Zarządzenie nr VII/246/2016 z dnia 30-12-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/245/2016 z dnia 30-12-2016 r. - ustalenie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2017 r.

Zarządzenie nr VII/243/2016 z dnia 30-12-2016 r. - przyjęcie planu finansowego Urzędu Gminy Tarnów na 2017 r.

Zarządzenie nr VII/241/2016 z dnia 30-12-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/240/2016 z dnia 30-12-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/239/2016 z dnia 30-12-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/238/2016 z dnia 30-12-2016 r. - zmiana Zarządzenia Nr VII/236/2016 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/237/2016 z dnia 30-12-2016 r. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr VII/236/2016 z dnia 30-12-2016 r. - przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/235/2016 z dnia 29-12-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/234/2016 z dnia 28-12-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/232/2016 z dnia 31-12-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/231/2016 z dnia 21-12-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/230/2016 z dnia 21-12-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/223/2016 z dnia 12-12-2016 r. - powołanie komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr VII/222/2016 z dnia 6-12-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/221/2016 z dnia 6-12-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/220/2016 z dnia 6-12-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/219/2016 z dnia 30-11-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/218/2016 z dnia 30-11-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/217/2016 z dnia 30-11-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/216/2016 z dnia 30-11-2016 r. - powołanie po dyr Gminnej Biblioteki Publicznej

Zarządzenie nr VII/215/2016 z dnia 30-11-2016 r. - powołanie pełnomocnika ds. organizacji COSiP

Zarządzenie nr VII/214/2016 z dnia 30-11-2016 r. - odwołanie dyr Gminnej Biblioteki Publicznej

Zarządzenie nr VII/213/2016 z dnia 30-11-2016 r. - powołanie Komisji

Zarządzenie nr VII/212/2016 z dnia 29-11-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/210/2016 z dnia 21-11-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/209/2016 z dnia 21-11-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/203/2016 z dnia 14-11-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/202/2016 z dnia 14-11-2016 r. -powołanie komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr VII/200/2016 z dnia 14-11-2016 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2017 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr VII/199/2016 z dnia 14-11-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/198/2016 z dnia 14-11-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/197/2016 z dnia 14-11-2016 r. - projekt Uchwały Budżetowej na 2017

Zarządzenie nr VII/196/2016 z dnia 14-11-2016 r. -projekt WPF na lata 2017-25

Zarządzenie nr VII/194/2016 z dnia 2-11-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/192/2016 z dnia 31-10-2016 r. - zasady rozliczeń VAT

Zarządzenie nr VII/191/2016 z dnia 31-10-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/190/2016 z dnia 31-10-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/189/2016 z dnia 31-10-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/188/2016 z dnia 28-10-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/184/1/2016 z dnia 21-10-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/184/2016 z dnia 21-10-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/183/2016 z dnia 21-10-2016 r. - gospodarka kasowa

Zarządzenie nr VII/182/2016 z dnia 21-10-2016 r. - zmiana instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie nr VII/181/2016 z dnia 21-10-2016 r. - powołania komisji weryfikującej wnioski stypendialne

Zarządzenie nr VII/180/1/2016 z dnia 19-10-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/180/2016 z dnia 19-10-2016 r. - zmiana instrukcji dot. gospodarki kasowej

Zarządzenie nr VII/176/2016 z dnia 13-10-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/175/2016 z dnia 13-10-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/174/2016 z dnia 10-10-2016 r. - informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tarnów za III kw 2016 roku

Zarządzenie nr VII/173/2016 z dnia 10-10-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/172/2016 z dnia 10-10-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/168/1/2016 z dnia 30-09-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/168/2016 z dnia 30-09-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/167/2016 z dnia 30-09-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/165/2016 z dnia 29-09-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/164/2016 z dnia 29-09-2016 r. - likwidacja ZOSiP

Zarządzenie nr VII/163/2016 z dnia 22-09-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/162/2016 z dnia 22-09-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/161/2016 z dnia 22-09-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/157/2016 z dnia 12-09-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/156/2016 z dnia 12-09-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/155/2016 z dnia 12-09-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/152/2016 z dnia 6-09-2016 r. - zmiany w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym

Zarządzenie nr VII/151/2016 z dnia 5-09-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/150/2016 z dnia 5-09-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/149/2016 z dnia 1-09-2016 r. - dodatki funkcyjne i motywacyjne dla dyrektorów szkół i przedszkoli

Zarządzenie nr VII/148/2016 z dnia 31-08-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/147/2016 z dnia 31-08-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/146/2016 z dnia 31-08-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/145/2016 z dnia 29-08-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/144/2016 z dnia 29-08-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/143/2016 z dnia 29-08-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/142/2016 z dnia 26-08-2016 r. - informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Tarnów za I półrocze 2016 roku

Zarządzenie nr VII/141/2016 z dnia 24-08-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/138/2016 z dnia 23-08-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/137/2016 z dnia 23-08-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/136/2016 z dnia 23-08-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/134/2016 z dnia 12-08-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/132/2016 z dnia 10-08-2016 r. - zmiana instrukcji kasowej

Zarządzenie nr VII/128/2016 z dnia 4-08-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/127/2016 z dnia 4-08-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/126/A/2016 z dnia 1-08-2016 r. - zmiana instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie nr VII/126/2016 z dnia 1-08-2016 r. - zmiana instrukcji kasowej

Zarządzenie nr VII/124/2016 z dnia 29-07-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/122/2016 z dnia 29-07-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/121/2016 z dnia 29-07-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/120/2016 z dnia 29-07-2016 r. - Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie nr VII/119/2016 z dnia 27-07-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/118/2016 z dnia 27-07-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/117/2016 z dnia 27-07-2016 r. - zmiana instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie nr VII/116/2016 z dnia 25-07-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/115/2016 z dnia 25-07-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/113/2016 z dnia 14-07-2016 r. - zmiany w instrukcji kasowej

Zarządzenie nr VII/112/2016 z dnia 14-07-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/111/2016 z dnia 14-07-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/110/2016 z dnia 14-07-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/109/2016 z dnia 14-07-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/108/2016 z dnia 12-07-2016 r. - informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Tarnów za II półrocze 2016 r.

Zarządzenie nr VII/107/2016 z dnia 12-07-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/106/2016 z dnia 12-07-2016 r. - powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie nr VII/104/2016 z dnia 6-07-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/101/2016 z dnia 6-07-2016 r. - ustalenie wykazu nieruchomości i przeznaczenie ich w dzierżawę

Zarządzenie nr VII/100/2016 z dnia 5-07-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/99/2016 z dnia 5-07-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/97/2016 z dnia 28-06-2016 r. - odzież robocza

Zarządzenie nr VII/96/2016 z dnia 28-06-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/95/2016 z dnia 28-06-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/94/2016 z dnia 28-06-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/93/2016 z dnia 23-06-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/92/2016 z dnia 9-06-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/91/2016 z dnia 8-06-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/90/2016 z dnia 8-06-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/89/2016 z dnia 8-06-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/87/2016 z dnia 6-06-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/86/2016 z dnia 6-06-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/85/2016 z dnia 1-06-2016 r. -upoważnienie pracowników

Zarządzenie Nr VII/84/2016 z dnia 25-05-2016 r. -zatwierdzenie rocznych sprawozdań GBP

Zarządzenie Nr VII/83/2016 z dnia 25-05-2016 r. -zatwierdzenie rocznych sprawozdań CAK

Zarządzenie nr VII/82/2016 z dnia 24-05-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/81/2016 z dnia 24-05-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 ro

Zarządzenie nr VII/80/2016 z dnia 24-05-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/79/2016 z dnia 20-05-2016 r. - w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękawce

Zarządzenie Nr VII/78/2016 z dnia 20-05-2016 r. -w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Jodłówce-Wałkach

Zarządzenie Nr VII/77/2016 z dnia 20-05-2016 r. - w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Błoniu

Zarządzenie nr VII/76/2016 z dnia 23-05-2016 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za 2015

Zarządzenie nr VII/75/2016 z dnia 13-05-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/72/2016 z dnia 17-05-2016 r. - określenie liczby z-ców Wójta Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VII/71/2016 z dnia 17-05-2016 r. - odwołanie z-cy Wójta Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VII/70/2016 z dnia 13-05-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/69/2016 z dnia 13-05-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/68/2016 z dnia 10-05-2016 r. - udzielenie upoważnienia

Zarządzenie nr VII/67/2016 z dnia 2-05-2016 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/43/2011 Wójta Gminy Tarnów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zasad obowiązujących przy opracowywaniu arkuszy organizacyjnych dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnów.

Zarządzenie nr VII/66/2016 z dnia 2-05-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/64/2016 z dnia 28-04-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/63/2016 z dnia 28-04-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/62A/2016 z dnia 28-04-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/62/2016 z dnia 26-04-2016 r. - powołanie zespołu ds opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

Zarządzenie nr VII/61/2016 z dnia 26-04-2016 r. - przyjęcie w użyczenie

Zarządzenie nr VII/60/2016 z dnia 26-04-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/59/2016 z dnia 26-04-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/58/2016 z dnia 21-04-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/57/2016 z dnia 21-04-2016 r. - przyjęcie nieruchomości

Zarządzenie nr VII/56/2016 z dnia 21-04-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/55/2016 z dnia 21-04-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/54/2016 z dnia 19-04-2016 r. - skorzystanie z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr VII/50/2016 z dnia 14-04-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/49/2016 z dnia 14-04-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/48/2016 z dnia 8-04-2016 r. - informacja kwartalna o wykonaniu budżetu

Zarządzenie nr VII/47/2016 z dnia 8-04-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/46/2016 z dnia 8-04-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/45/2016 z dnia 8-04-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/44/2016 z dnia 31-03-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/42/2016 z dnia 31-03-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/41/2016 z dnia 31-03-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/40/2016 z dnia 30-03-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/39/2016 z dnia 25-03-2016 r. - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2015 r.

Zarządzenie nr VII/36/2016 z dnia 11-03-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/32/2016 z dnia 29-02-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/31/2016 z dnia 29-02-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/30/2016 z dnia 29-02-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/29/2016 z dnia 22-02-2016 r. - upoważnienie kier GOPS

Zarządzenie nr VII/28/2016 z dnia 22-02-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/27/2016 z dnia 22-02-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/26/2016 z dnia 22-02-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/24/2016 z dnia 16-02-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/21/2016 z dnia 12-02-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/20/2016 z dnia 12-02-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/15/2016 z dnia 27-01-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/14/2016 z dnia 27-01-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/12/2016 z dnia 27-01-2016 r. - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznego przedszkola i publicznych szkół podstawowych   dla których Gmina Tarnów jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr VII/11/2016 z dnia 27-01-2016 r. -wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/10/2016 z dnia 27-01-2016 r. -wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/9/2016 z dnia 27-01-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/8/2016 z dnia 27-01-2016 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/7/2016 z dnia 11-01-2016 r. - informacja kwartalna o wykonaniu budżetu

Zarządzenie nr VII/6/2016 z dnia 11-01-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/2/2016 z dnia 8-01-2016 r. - wyrażenie zgody na dzierżawę

Zarządzenie nr VII/1/2016 z dnia 8-01-2016 r. - akceptacja cen wynikających z elaboratu

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.