Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Wybory samorządowe 2018

 

Wyniki głosowania

Wójt

Radni

Zestawienia wyników:   - Okręg 1 - Okręg 2 - Okręg 3

 

 

 

Kandydaci

Kandydaci na wójta

Kandydaci na Radnych Gminy Tarnów

Kandydaci do Rady Powiatu

Kandydaci do Sejmiku Województwa Małopolskiego

 

 

Gminna Komisja Wyborcza

- Skład osobowy

- Godziny pracy - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów

- Uchwała nr 1 - wybór przewodniczącego

- Uchwała nr 2- wybór z-cy

- Uchwała nr 7 - losowanie numerów list – w “Wyborach samorządowych 2018”

 

Obwodowe komisje wyborcze

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tarnów

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania  Nr 10 w gminie Tarnów

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania  Nr 10 w gminie Tarnów

Zarządzenia

Zarządzenie VII/115/2018 - Gminne Biuro Wyborcze

Zarządzenie VII/116/2018 - wyznaczenie miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych

Zarządzenie VII/120/2018 - upoważnienia dla pracowników


 

 

Informacje

Informacja - dodatkowe zgłoszenia do ObKW oraz losowanie składów (do 25 września br. godz. 15.30)

 

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie

Dyżury Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Gminy Tarnów

OBWIESZCZENIE STAROSTY TARNOWSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym na terenie Powiatu Tarnowskiego do Rady Powiatu oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 16 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Gminy Tarnów oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Tarnów, Wójta Gminy Tarnów, Rady Powiatu Tarnowskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego .

UCHWAŁA NR XXXVIII/425/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania

UCHWAŁA NR XLII/467/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów.

Uchwała w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych

Uchwała w sprawie powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Powoływanie komisji załącznik 1

Powoływanie komisji załącznik 2

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

UCHWAŁA NR XXXVII/397/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Tarnów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Tarnów

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.