Nagłówek strony   Stopka strony
Strona główna

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnów - 2015 r.

 

Zarządzenie nr VII/281/2015 z dnia 31-12-2015 r. - ustalenie limitów

Zarządzenie nr VII/280/2015 z dnia 31-12-2015 r. - zasady rachunkowości oraz planu kont w zakresie ewidencji podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych w Urzędzie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VII/279/2015 z dnia 31-12-2015 r. - instrukcja inwentaryzacyjna

Zarządzenie nr VII/276/2015 z dnia 31-12-2015 r. - przyjęcie Planu Finansowego Urzędu Gminy Tarnów na 2016 r.

Zarządzenie nr VII/274/2015 z dnia 31-12-2015 r. - ustalenie wykazu nieruchomości

Zarządzenie nr VII/273/2015 z dnia 31-12-2015 r. - ustalenie wykazu nieruchomości

Zarządzenie nr VII/272/2015 z dnia 31-12-2015 r. - ustalenie wykazu nieruchomości

Zarządzenie nr VII/271/2015 z dnia 31-12-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/270/2015 z dnia 31-12-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/269/2015 z dnia 31-12-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/268/2015 z dnia 31-12-2015 r. -w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr VII/ 78 /2015 Wójta Gminy Tarnów z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom.

Zarządzenie nr VII/267/2015 z dnia 31-12-2015 r. -zapewnienie okularów korekcyjnych

Zarządzenie nr VII/266/2015 z dnia 31-12-2015 r. - Regulamin ZFŚS w UG Tarnów

Zarządzenie nr VII/265/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: przyznania dotacji w wyniku otwartego konkursu ofert za realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2016 - z zakresu pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury i tradycji ludowej.

Zarządzenie nr VII/264/2015 z dnia 29-12-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/263/2015 z dnia 29-12-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/262/2015 z dnia 29-12-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/261/2015 z dnia 18-12-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/260/2015 z dnia 18-12-2015 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/258/2015 z dnia 9-12-2015 r. - powołanie komisji konkursowych

Zarządzenie nr VII/257/2015 z dnia 8-12-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/256/2015 z dnia 7-12-2015 r. - w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter

Zarządzenie nr VII/253/2015 z dnia 27-11-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/252/2015 z dnia 27-11-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/251/2015 z dnia 27-11-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/250/2015 z dnia 19-11-2015 r. -podział dochodów i wydatków w jednostkach oświatowych

Zarządzenie nr VII/248/2015 z dnia 18-11-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/247/2015 z dnia 18-11-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/246/2015 z dnia 18-11-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/245/2015 z dnia 18-11-2015 r. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr VII/244/2015 z dnia 16-11-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/243/2015 z dnia 16-11-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/242/2015 z dnia 16-11-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/241/2015 z dnia 16-11-2015 r. - powołanie Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr VII/227/2015 z dnia 12-11-2015 r. - projekt Budżetu Gminy Tarnów na 2016 r.

Zarządzenie nr VII/226/2015 z dnia 12-11-2015 r. - projekt WPF na 2016 r

Zarządzenie nr VII/225/2015 z dnia 6-11-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/222/2015 z dnia 6-11-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/221/2015 z dnia 6-11-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/217/2/2015 z dnia 30-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/217/1/2015 z dnia 30-10-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/213/2015 z dnia 29-10-2015 r. - kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Zarządzenie nr VII/212/2015 z dnia 29-10-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/209/2015 z dnia 28-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/208/2015 z dnia 23-10-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/207/2015 z dnia 23-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/206/2015 z dnia 23-10-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/205/2015 z dnia 16-10-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/204/2015 z dnia 16-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/203/2015 z dnia 16-10-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/202/2015 z dnia 8-10-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/201/2015 z dnia 8-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/200/2015 z dnia 8-10-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/198/2015 z dnia 7-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/197/2015 z dnia 7-10-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/196/2015 z dnia 5-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/195/2015 z dnia 5-10-2015 r. - zapewnienie obsługi systemu informatycznego ObKW

Zarządzenie nr VII/193/2015 z dnia 5-10-2015 r. - powołanie obwodowych komisji wyborczych - wybory do Sejmu i Senatu RP

Zarządzenie nr VII/189/2015 z dnia 30-09-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/188/1/2015 z dnia 30-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/188/2015 z dnia 30-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/187/2015 z dnia 30-09-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/185/2015 z dnia 24-09-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/184/2015 z dnia 24-09-2015 r. - powołanie Gminnej Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych przez suszę

Zarządzenie nr VII/182/2015 z dnia 22-09-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/181/2015 z dnia 22-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/180/2015 z dnia 22-09-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/179/2015 z dnia 21-09-2015 r. - powołanie biura wyborczego do organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu

Zarządzenie nr VII/178/2015 z dnia 21-09-2015 r. - w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Tarnów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie nr VII/177/2015 z dnia 21-09-2015 r. - zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VII/175/2015 z dnia 14-09-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/174/2015 z dnia 14-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/173/2015 z dnia 14-09-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/172/2015 z dnia 4-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/171/2015 z dnia 4-09-2015 r. - wyrażenie zgody na wejście w teren

Zarządzenie nr VII/170/2015 z dnia 3-09-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/169/2015 z dnia 3-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/168/2015 z dnia 3-09-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/167/2015 z dnia 4-09-2015 r. - wygaśnięcie członkowstwa

Zarządzenie nr VII/166/4/2015 z dnia 1-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/166/3/2015 z dnia 1-09-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/166/2015 z dnia 31-08-2015 r. - wygaśnięcie członkowstwa

Zarządzenie nr VII/165/2015 z dnia 31-08-2015 r. - użyczenie nieruchomości

Zarządzenie nr VII/164/2015 z dnia 31-08-2015 r. - wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony lokali wyborczych

Zarządzenie nr VII/163/2015 z dnia 31-08-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/162/2015 z dnia 31-08-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/161/2015 z dnia 31-08-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/160/2015 z dnia 31-08-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/159/2015 z dnia 31-08-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/157/2015 z dnia 20-08-2015 r. - informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za I półrocze 2015 r.

Zarządzenie nr VII/155/2015 z dnia 19-08-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/154/2015 z dnia 19-08-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/153/2015 z dnia 19-08-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr VII/152/2015 z  dnia 19 sierpnia 2015 roku - w sprawie  powołania  na stanowisko   Dyrektora  Szkoły Podstawowej  im.ks Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej oraz udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie nr VII/149/2015 z dnia 14-08-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/148/2015 z dnia 14-08-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/147/2015 z dnia 12-08-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/146/2015 z dnia 12-08-2015 r. - powołanie operatorów informatycznych dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji ds referendum

Zarządzenie nr VII/145/2015 z dnia 12-08-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/144/2015 z dnia 12-08-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/143/2015 z dnia 12-08-2015 r. - powołanie członków obwodowych komisji ds referendum

Zarządzenie nr VII/142/2015 z dnia 5-08-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/141/2015 z dnia 5-08-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/140/2015 z dnia 5-08-2015 r. - wyrażenie zgody na wynajem

Zarządzenie nr VII/139/2015 z 29-07-2015 r. - w sprawie upoważnień do załatwiania spraw związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa i głosowaniem korespondencyjnym w referendum ogólnopolskim zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie nr VII/138/2015 z dnia 29-07-2015 r. - powołanie koordynatora gminnego

Zarządzenie nr VII/137/2015 z dnia 29-07-2015 r. - w sprawie przekazania składników majątkowych, akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy i ustalenia zasad przekazywania jednostki w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub przedszkola.

Zarządzenie nr VII/136/2015 z dnia 29-07-2015 r. - w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Publicznego Przedszkola w Zbylitowskiej Górze

Zarządzenie nr VII/135/2015 z dnia 29-07-2015 r. - w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Publicznego Gimnazjum Nr 4 im Kawalerów Orderu Uśmiechu wchodzącego w skład Zespołu Szkól Publicznych   w Zbylitowskiej Górze oraz rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Zbylitowskiej

Zarządzenie nr VII/134/2015 z dnia 29-07-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/133/2015 z dnia 29-07-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/130/1/2015 z dnia 20-07-2015 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu

Zarządzenie nr VII/119/2015 z dnia 2-07-2015 r. - sprzedaż samochodu służbowego Citroen Berlingo

Zarządzenie nr VII/118/2015 z dnia 30-06-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/117/2015 z dnia 30-06-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/116/2015 z dnia 30-06-2015 r. - powołanie biura do spraw organizacji i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr VII/115/2015 z dnia 30-06-2015 r. - zasady kontroli ogólnodostępnych placów zabaw

Zarządzenie nr VII/114/2015 z dnia 29-06-2015 r. - powołanie ABI

Zarządzenie nr VII/113/2015 z dnia 26-06-2015 r. - wyznaczenie miejsc na terenie Gminy Tarnów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie nr VII/112/2015 z dnia 24-06-2015 r. - ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze

Zarządzenie nr VII/108/2015 z dnia 18-06-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/107/2015 z dnia 18-06-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/106/2015 z dnia 17-06-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/105/2015 z dnia 15-06-2015 r. - zmiany w ZFŚS

Zarządzenie nr VII/104/2015 z dnia 10-06-2015 r. - zmiany regulaminu organizacyjnego UG Tarnów

Zarządzenie nr VII/101/2015 z dnia 9-06-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/100/2015 z dnia 9-06-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/99/2015 z dnia 8-06-2015 r. - ustalenie dni wolnych

Zarządzenie nr VII/98/2015 z dnia 2-06-2015 r. - powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie nr VII/97/2015 z dnia 29-05-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/95/2015 z dnia 29-05-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/94/2015 z dnia 28-05-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/92/2015 z dnia 26-05-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/91/2015 z dnia 22-05-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/90/2015 z dnia 22-05-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/89/2015 z dnia 20-05-2015 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji danych dot. wykonania budżetu

Zarządzenie nr VII/88/2015 z dnia 20-05-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/85/2015 z dnia 20-05-2015 r. - stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa w OKW nr 10 w Tarnowcu i uzupełnienie składu komisji

Zarządzenie nr VII/81/2015 z dnia 14-05-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/80/2015 z dnia 14-05-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/79/2015 z dnia 14-05-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/78/2015 z dnia 14-05-2015 r. -realizacja zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

Zarządzenie nr VII/77/2015 z dnia 13-05-2015 r. - stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 w Zgłobicach

Zarządzenie nr VII/76/2015 z dnia 13-05-2015 r. - odwołanie  członka OKW nr 11 w Tarnowcu

Zarządzenie nr VII/75/2015 z dnia 13-05-2015 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/74/2015 z dnia 08-05-2015 r. - wygaśnięcie członkostwa i uzupełnienie składu w OKW w Łękawce

Zarządzenie  nr VII/73/2015 WÓJTA  GMINY  TARNÓW z dnia 8 maja 2015  roku w sprawie :  ogłoszenia o konkursie  na stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej im ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej w  oraz określenia regulaminu konkursu

Zarządzenie nr VII/72/2015 z dnia 02-05-2015 r. - wygaśnięcie członkostwa i uzupełnienie składu w OKW nr 17 w Zawadzie

Zarządzenie nr VII/71/2015 z dnia 6-05-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/70/2015 z dnia 6-05-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/69/2015 z dnia 6-05-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

 

Zarządzenie nr VII/64/2015 z dnia 27-04-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/63/2015 z dnia 27-04-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/60/2015 z dnia 22-04-2015 r. -powołanie biura wyborczego

Zarządzenie nr VII/59/2015 z dnia 22-04-2015 r. - dot. zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr VII/58/2015 z dnia 22-04-2015 r. - zmiana w obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie nr VII/57/1/2015 z dnia 20-04-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/57/2015 z dnia 20-04-2015 r. - powołanie obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr VII/56/2015 z dnia 17-04-2015 r. - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015-24

Zarządzenie nr VII/53/2015 z dnia 9-04-2015 r. - w sprawie: ogłoszenia o konkursie  na stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej im ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej w oraz określenia regulaminu konkursu

Zarządzenie nr VII/52/2015 z dnia 9-04-2015 r. - w sprawie: ogłoszenia o konkursie na stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej w oraz określenia regulaminu konkursu

Zarządzenie nr VII/51/2015 z dnia 8-04-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/50/2015 z dnia 8-04-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/49/2015 z dnia 8-04-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/47/2015 z dnia 7-04-2015 r. - w sprawie upoważnień do załatwiania spraw związanych z głosowaniem korespondencyjnym i sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr VII/46/2015 Wójta Gminy Tarnów z dnia 7-04-2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Tarnów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie nr VII/44A/2015 z dnia 31-03-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/44/2015 z dnia 31-03-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/43/2015 z dnia 30-03-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/42/2015 z dnia 30-03-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/41/2015 z dnia 30-03-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/40/2015 z dnia 26-03-2015 r. - powołanie przedstawicieli załogi - dot. ZFŚS

Zarządzenie nr VII/39/2015 z dnia 25-03-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/38/2015 z dnia 25-03-2015 r. - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2014 r.

Zarządzenie nr VII/37/2015 z dnia 19-03-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/36/2015 z dnia 19-03-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/35/2015 z dnia 19-03-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/34/2015 z dnia 16-03-2015 r. - odwołanie członka sołeckiej komisji wyborczej

Zarządzenie nr VII/33/2015 z dnia 11-03-2015 r. - powołanie członków sołeckich komisji wyborczych

Zarządzenie nr VII/32/2015 z dnia 11-03-2015 r. -zmiany w składzie  Gminnej Komisji Wyborczej


Zarządzenie nr VII/31/2015 z dnia 5-03-2015 r. -realizacja zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

Zarządzenie nr VII/29/2015 z dnia 5-03-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/28/2015 z dnia 5-03-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/27/2015 z dnia 5-03-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/26/2015 z dnia 2-03-2015 r. - wprowadzenie zmian do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr VII/23/2015 z dnia 18-02-2015 r. -powołanie członków Gminnej Komisji Wyborczej

Zarządzenie nr VII/22/2015 z dnia 17-02-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/21/2015 z dnia 17-02-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/20/2015 z dnia 17-02-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/19/2015 z dnia 10-02-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/18/2015 z dnia 09-02-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/17/2015 z dnia 09-02-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/16/2015 z dnia 05-02-2015 r. - powołanie ASI

Zarządzenie nr VII/15/2015 z dnia 2-02-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/14/2015 z dnia 30-01-2015 r. - powołanie komisji kasacyjnej

Zarządzenie nr VII/13/2015 z dnia 30-01-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/12/2015 z dnia 30-01-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/11/2015 z dnia 30-01-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/8/2015 z dnia 20-01-2015 r. -informacja kwartalna o wykonaniu budżetu za IV kw. 2014 r.

Zarządzenie nr VII/7/2015 z dnia 13-01-2015 r. -wyrażenie zgody na umorzenie zobowiązania

Zarządzenie nr VII/5/2015 z dnia 12-01-2015 r. -ustalenie wzorów zgłoszeń kandydatów do organów  sołectwa oraz sołeckich komisji wyborczych

Zarządzenie nr VII/4/2015 z dnia 7-01-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/3/2015 z dnia 7-01-2015 r. - zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/2/2015 z dnia 7-01-2015 r. -wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Tarnów

Drukuj

Copyright © Demo Anton Free Joomla! 1.5 Template 2012

Template by Templates for Joomla.